Bijleenregeling

Deze naam is gegeven aan een deel van de fiscale wetgeving zoals die met ingang van 1 januari 2004 van kracht is. De regeling houdt in dat de hypotheekrenteaftrek bij nieuwe hypotheken alleen van kracht is voor dat deel van de lening dat groter is dan de overwaarde op de vorige reeds na 1 januari 2004 verkochte woning.