Bankgarantie

Een garantie van een geldverstrekker dat de waarborgsom die de koper bij nalatigheid aan de verkoper moet betalen, wordt voldaan.