Erfpacht

Een zakelijk recht om gebruik te maken van een aan een ander toebehorend stuk grond. De vergoeding die hiervoor moet worden betaald, heet de erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.